kampaň pořádá Oživení

Připojištění
proti tunelování
městských firem

Než-li si na práci najímat někoho zvenku, rozhodnou se města často pro vytvoření městských firem - aby měly věci více pod kontrolou. Takovéto firmy jsou však bohužel ideálním podhoubím pro korupci a zneužívání veřejných prostředků.

Městské firmy jsou jakýmsi kočkopsem veřejného a soukromého sektoru. Točí se v nich hodně peněz, o nichž zároveň rozhodují politici – a to nikdy nedělá dobrotu. Možnost obsazovat dozorčí rady kamarády a nastavovat výši jejich často astronomických odměn dělá z městských firem nebezpečný nástroj pro úniky veřejných prostředků na soukromá konta. Máme za to, že ve vedení městských firem by měli sedět místo politiků odborníci. A pokud ne, je třeba politiky hlídat.

Pojistěte se proti tunelování a my budeme pokračovat v analyzování a kontrole městských firem!


Nestačíte hlídat své politiky?

Díky pravidelným dárcům můžeme rychle reagovat
na aktuální kauzy a vaše podněty.

Za 200 korun měsíčně dokážeme rychle reagovat na aktuální kauzy a rozkrývat je.

Připojistit se

V dalším kroku dar odešlete přes zabezpečenou službu darujme.cz